Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (22/9/2021)

Στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε Χαλκιδικής, κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 587015/2914/20-9-2021 αίτηση χορήγησης Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Δ2/16570/7-9-2005 (ΦΕΚ Β΄/16-9-2005) «Κανονισμός Αδειών» όπως ισχύει, με τα ακόλουθα στοιχεία:
 

Επωνυμία: ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΗ
Έδρα: Ιερισσός Χαλκιδικής
E-mail: katina.papatheologi@gmail.com
ΑΦΜ/αρ. ΓΕΜΗ: 022140935 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου/032601557000
Άλλες άδειες του Ν. 3450/2002: ΑΔΑ:7Φ7Ω7ΛΛ-ΩΒΔ
 
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί της αίτησης στη Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.Χ, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της  με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε Χαλκιδικής-Ενημέρωση- Νέα-Ανακοινώσεις.


Επιστροφήcoronavirus

2020_12_01_epistr_axreost

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

randevou_banner 

New_banner_PEX_2 

banner_OldSite_Xalkidiki 

LexHalkididi

Telos

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

RECYCLE-LOGO-GR

PolitikiProstasia

Banner_Apostaseiss

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS