Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (20/9/2021)

Επιβάλλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/576738/2852/16-09-2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής,  στην ΧΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ, ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο Τρίκορφο Γερακινής, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 5, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (i) της ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/25-06-2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1039/07-07-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. - Σφράγιση εγκαταστάσεων»,όπως ισχύει σήμερα, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) , διότι στις 27/07/2021 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας έλαβαν δείγμα εις διπλούν με α/α 17/2021 πετρέλαιο κίνησης DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ  BIO PREMIUM, από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο Τρίκορφο Γερακινής Χαλκιδικής. Το εν λόγω προϊόν ο πρατηριούχος το προμηθεύτηκε  με το υπ΄ άριθμ. 51/32059/26-07-2021 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο από την εταιρεία CETRACORE – JETOIL A.E. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών – Εμπορία Πετρελαιοειδών και Συναφών Προϊόντων, με έδρα Ευρώτα 27 & Κηφισού στην Κηφισιά Αττικής.
Το δείγμα εστάλη στη  Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Β΄ και σύμφωνα με την σχετική 9. Έκθεση Εξέτασης δείγματος (α/α 17/2021) της ανωτέρω υπηρεσίας, γνωματεύθηκε ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO γιατί έχει όψη θολή που μετά από παραμονή σε ηρεμία δημιουργεί διακριτή υδατική στοιβάδα και υπόστημα 1,1 ml στα 440ml, 0,24% v/v.
Σύμφωνα με την σχετική 10. έκθεση κατ’ έφεσης εξέτασης του αριθμ. 17/2021 δείγματος DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ BIO PREMIUM και τoυ δείγματος βυτίου γνωματεύθηκαν τα εξής:
Για το Β΄ δείγμα ότι  πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚO  διότι βρέθηκε να έχει διακριτή στιβάδα ύδατος 0,24% v/v.
Για το δείγμα βυτίου με αριθμό σφραγίδας 114940 ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΚΑΝΟΝΙΚO  ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία που πληροί τις σχετικές διατάξεις του Α.Χ.Σ. ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία.
 
      Η κατοχή, διακίνηση και εμπορία μη κανονικών καυσίμων τιμωρούνται και με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του ανωτέρω νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄173). Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ειδικώς καθοριζόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος 8, εδάφιο 8.1, στοιχείο (i) της ΥΑ Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/25-06-2010 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει σήμερα.Επιστροφήcoronavirus

2020_12_01_epistr_axreost

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

randevou_banner 

New_banner_PEX_2 

banner_OldSite_Xalkidiki 

LexHalkididi

Telos

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

RECYCLE-LOGO-GR

PolitikiProstasia

Banner_Apostaseiss

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS