Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (7/7/2021)

Επιβάλλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/408946/1972/06-07-2021 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσής μας, στον κ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του Ιωακείμ, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, στην Ιερισσό  Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παράγραφος 3α περιπτώσεις 1β και 2β (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 4413/2016 ΦΕΚ 148/Α/2016), 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 όπως ισχύουν και το άρθρο 83 παράγραφοι 6 και 9 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συνολικά  [(αρ.20, §3α περ. 1Β ν. 4177/2013)  10.000,00€ * 1 + (αρ.20, §3α περ. 2Β ν. 4177/2013)  20.000,00€ * 1 = 30.000,00€], διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2021, από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και με τη συνδρομή κλιμακίου ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στο πρατήριο υγρών καυσίμων του ανωτέρω στην Ιερισσό Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε ότι και τα δύο (2) ακροφύσια του διανομέα LPG υγραερίου μάρκας FALCON  First 12 με serial number 170/2015 που βρέθηκαν σε λειτουργία, έδιναν λιγότερο καύσιμο μετά από τριπλή μέτρηση ως εξής: το ακροφύσιο Νο 1 στα 20,25 λίτρα έδινε 20,00 λίτρα δηλαδή παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον ένα κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό κατ’ όγκο ( – 1,25%) και το ακροφύσιο Νο 2 στα 20,00 λίτρα έδινε 19,51 λίτρα δηλαδή παρουσίασε αρνητική απόκλιση μείον δύο κόμμα πενήντα ένα τοις εκατό κατ’ όγκο (– 2,51%) μεταξύ της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας/όγκου και της ποσότητας που αναγράφονταν ότι παρέδιδε ο μετρητής της αντλίας. Η μέτρηση της πραγματικά παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμου πραγματοποιήθηκε με τον πρότυπο διακριβωμένο μετρητή LPG (LPG Master Meter, αρ. πιστοποιητικού διακρίβωσης FLL-19-026A) του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Οι ανωτέρω διαπιστωθείσες αρνητικές αποκλίσεις υπερβαίνουν το ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα που καθορίζεται στο συν / πλην ένα τοις εκατό (±1,0 %), σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 6 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3α, περιπτώσεις 1β και 2β του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 173/2013) “Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/2016) και ισχύει.Επιστροφήcoronavirus

2020_12_01_epistr_axreost

EIDIKOTITA BLUE3 

randevou_banner 

New_banner_PEX_2 

banner_OldSite_Xalkidiki 

LexHalkididi

Telos

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

RECYCLE-LOGO-GR

PolitikiProstasia

Banner_Apostaseiss

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS