Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/2013 (15/7/2020)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΙΚ/369402/1586/14-07-2020 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου και Α.Ε. της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής, στον κ. ΒΑΛΑΣΙΑΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Ν. Ποτίδαια του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και σύμφωνα με τις παραγράφους 3A και 11 των άρθρων 80 και 104 αντίστοιχα της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ 109034/16-10-2018 (ΦΕΚ τ.Β΄ 4913/2018) , πρόστιμο ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (8.045,34 €) [(αρ.104, §11) 6.545,34€ (= (940 λίτρα – 990,15 λίτρα x 0,5%) x 10 x 0,70 €/λίτρο) + (αρ.80, §3Α) 1.500€ = 8.045,34€], διότι από τον έλεγχο διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από το Β/Ο ΧΚΝ 8710 για την περίοδο από 01-01-2020 έως 27-05-2020, διαπιστώθηκε ότι την περίοδο από 22-05-2020 έως 27-05-2020 ποσότητα 940 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης διατέθηκε, σε άγνωστο παραλήπτη, χωρίς την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού κατά παράβαση αφενός των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 4, 13 και 22 του Ν. 4177/2013 “Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών” και των άρθρων 80 και 104 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. αριθμ. 91354/17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018 (ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018)

Οι ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 104 παράγραφος 11 της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 όπως ισχύει

2. το άρθρο 80 παράγραφος 3Α της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 όπως ισχύει, αντίστοιχα.Επιστροφή

 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS