Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (26/9/2019)

Με την με αριθ. πρωτ. 568042/2614/26-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΔΓ9ΛΛ-2Θ0) απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης

Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής, ανανεώθηκε η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της


ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στα Ν. Μουδανιά, του Δήμου Ν.

Προποντίδας της ΠΕ Χαλκιδικής.

 


Επιστροφή
You might see this message in place of the failed image. 

You might see this message in place of the failed image. 

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

You might see this message in place of the failed image.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

You might see this message in place of the failed image.
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS