Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (10/1/2019)

Επιβάλουμε, με την αριθ. πρωτ. ΕΞ/7919/0026/08-01-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Χαλκιδικής, στην επιχείριση ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ, πρατήριο υγρών καυσίμων στη Νέα Ποτίδαια του Δήμου Νέας Προποντίδας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και το άρθρο 101 παράγραφος 4 εδάφιο Α. της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017) πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 από ελεγκτές της υπηρεσίας ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε – Εκ των Υστέρων Ελέγχου), βρέθηκε στο βυτιοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΧΚΕ 3281 ιδιοκτησίας της ανωτέρω επιχείρησης να έχει ληγμένο πρακτικό ογκομέτρησης (Πρακτικό ογκομέτρησης ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εκδοθέν στις 19/03/1998).

Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 98 παράγραφος 1 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 7 της ΥΑ 109034/2018 “Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)”” (ΦΕΚ 4913/Β/2018) και τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 98, παράγραφος 3
της ανωτέρω ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 


Επιστροφή
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS