Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Περίληψη επιβολής προστίμου του Ν.4177/2013 (19/9/2018)

Επιβάλλουμε, με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/441331/2707/14-09-2018 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στον κ. ΜΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Αλεξάνδρου, ιδιοκτήτη υπαίθριας ψησταριάς στην  Πορταριά του Δήμου Ν. Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 71, παράγραφο  4 εδάφιο Α, της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017), πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (500,00 €), διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 31-08-2018 από ελεγκτές της υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 424851/2592/30-08-2018 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στην εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής  διαπιστώθηκε  η ύπαρξη κατεψυγμένων ειδών (κρέατος) στα ψυγεία  της υπαίθριας ψησταριάς, Νο 21, όπως αυτή παραχωρήθηκε στον ανωτέρω επαγγελματία από την Ε.ΠΟ.Κ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε, σύμφωνα και με το πρακτικό Νο 17 της τακτικής συνεδρίασης την 17/08/2018 του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χωρίς να αναγράφονται αυτά, στον τιμοκατάλογό της, με την ένδειξη «κατεψυγμένο», όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 εδάφιο Β της προαναφερθείσας Υ.Α.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 71 παράγραφος 3 εδάφιο Β της ΥΑ 91354/2017 που τιμωρείται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 4 εδάφιο Α, της προαναφερθείσας ΥΑ.Επιστροφή
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS