Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση επιβολής προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Α.Ε. της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε.Χ. (3/4/2018)

Επιβάλουμε με την αριθμ. πρωτ. ΕΞ/142657/0825/30-03-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσής μας στην κ. Μουλαγιαννιού Γεωργία, ιδιοκτήτρια καταστήματος ειδών λαϊκής τέχνης και κεραμικών ειδών στα Ν. Μουδανιά του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 063878368 της ΔΟΥ Ν. Μουδανιών, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και την παράγραφο 9 Β. του άρθρου 50 της ΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017)  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) , διότι σε έλεγχο που έγινε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας στις 31/08/2017, στο κατάστημά της που βρίσκεται στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, δειγματίστηκε εις διπλούν με α/α: 10/2017 «Φουλάρι με V μοτίβο (Γαλάζιο – Άσπρο)». Το ανωτέρω προϊόν αγοράστηκε με το υπ΄ άριθμ. ΤΔΑ – 56102/06-04-2016  Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής από την επιχείρηση «Τ. ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Βιοτεχνία Διαφημιστικών Δώρων, που βρίσκεται στο 18ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών (Αερογέφυρα Ν. Ρυσίου).
          Το δείγμα κατά την πρώτη εξέτασή του από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών - Τμήμα Α΄- Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ  καθώς δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1007/2011 και την Υ.Α. Αριθμ. Α2-718 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 30/013/000/6885/30-11-2017/12-01-2018 έκθεση εξέτασης του αριθμ. 10/2017 δείγματος. (Σημειώνεται ότι η ημερομηνία δειγματοληψίας ήταν 31-08-2017. Η γνωμάτευση έγινε για συμμόρφωση ως προς την  Υ.Α. Αριθμ. Α2-718, Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), η οποία έχει αντικατασταθεί από την Υ.Α. Αριθμ. 91354 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» (ΦΕΚ 2983/Β΄ /30-08-2017) με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 20-09-2017.)
 
Επειδή δεν ζητήθηκε η κατ’ έφεση εξέταση του ανωτέρω δείγματος, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης καθίσταται οριστικό.
Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση της Υ.Α. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/Τ.Β΄/31.7.2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)», άρθρο 68 «Ενδείξεις προϊόντων  (πλην τροφίμων)» παράγραφος 1, όπως έχει αντικατασταθεί με την Υ.Α. αριθμ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και συγκεκριμένα με το άρθρο 50 παράγραφος 1  και διώκονται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την Υ.Α. αριθμ. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) και συγκεκριμένα με το άρθρο 50 παράγραφο 9.  Επιστροφή
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS