Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση επιβολής προστίμου του Τμήματος Εμπορίου και Α.Ε. της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε.Χ. (16/1/2018)

Με την αριθ. πρωτ.: ΕΞ/22714/104/12-01-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., επιβάλουμε στον κ. Καλαϊτζόγλου Ιωάννη του Ανδρέα, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Ν. Καλλικράτεια του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 045235484 της ΔΟΥ Ν. Μουδανιών, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και την παράγραφο 3 του άρθρου 105 της ΥΑ 91354/24-08-2017 πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €), διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2017 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. 540729/4359/19-12-2017 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, στο πρατήριο υγρών καυσίμων του, που βρίσκεται στη Ν. Καλλικράτεια του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε το εξής:
Από την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, ως συνημμένη στο αριθμ. πρωτ. 1016/92/3893-β/26-11-2017 έγγραφο του Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής με θέμα «Διαβίβαση καταγγελλόμενων», διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής, όπως προβλέπεται και κατά παράβαση του άρθρου 105 παράγραφος 1Η της ΥΑ 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/30-08-2017).Επιστροφή
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS