Αναζήτηση

Χρήσιμες Συνδέσεις


Χρήσιμες Συνδέσεις >
Σελίδα 1 Από 1
Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) Α.Ε.
H Αναπτυξιακή Εταιρία Χαλκιδικής (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.) Α.Ε. ιδρύθηκε για την προώθηση και υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στην Κεντρική και Βόρειο Χαλκιδική. Παράλληλα και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα LEADER σκοποί της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. είναι: o Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για την προώθηση ητς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ολόκληρου του νομού Χαλκιδικής.
Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με Αιρετά Όργανα Διοίκησης, που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Εκπροσωπεί επιχειρηματίες που ανήκουν σε 4 τμήματα. Στο Τουριστικό, στο Βιοτεχνικό, στο Εμπορικό και στο Επαγγελματικό.
Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Α.Ε. (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε.), με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ιδρύθηκε με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας το 1998 από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β´ βαθμού, την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής και Ιδιώτες με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Νομού Χαλκιδικής.
Κέντρο Πρόληψης για τα Ναρκωτικά Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ»
Το Κέντρο Πρόληψης για τα Ναρκωτικά Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» συστάθηκε το 1999 από τους τοπικούς φορείς της Χαλκιδικής, και είναι Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαραχτήρα. Οι τοπικοί αυτοί φορείς που αποτελούν τα Ιδρυτικά-τακτικά Μέλη της Εταιρείας είναι: η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής , οι δύο Ιερές Μητροπόλεις του Νομού , οι 14 Δήμοι της Χαλκιδικής, ο Ιατρικός ,ο Οδοντιατρικός κα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος , η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, το Πνευματικό Κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή», η ΑΝΕΤΧΑ, η Ένωση Ξενοδόχων, και το Εργατικό Κέντρο.
Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1989 και από τότε έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πολυτέκνων του Νομού, τη μελέτη και προώθηση των αιτημάτων τους και γενικά την προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων τους.

 

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS